Odborníci v naší ambulanci


Biografie

Mgr. Lenka Horňáková absolvovala vysokoškolské studium logopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Také současně absolvovala studium z psychopedie a specifických poruch učení  a chování také na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2013 pracovala na Soukromé klinice LOGO v Brně. V roce 2016 a 2017 byla vedoucím logopedem dětského stacionáře na Soukromé klinice LOGO s.r.o., také spolupracovala na týdenních diagnostických pobytech.

Po atestaci v oboru Klinická logopedie v roce 2017 otevřela vlastní ambulanci logopedie kousek od centra města Brna poskytující specializované poradenství v oblasti komunikace.

Absolvovala řadu kurzů k myofunkční terapii, verbální a orální dyspraxie a poruchy polykání v zahraničí. 


Absolvované kurzy a školení

 • Elektivní mutismus
 • Vady a poruchy sluchu
 • Komplexní péče o děti s rizikovou perinatální anamnézou
 • Solving the Puzzle of Autism: Using Tactile Therapy Techniques - Talktools 3/2016, Krakow
 • Koktavost, breptavost 1, 2
 • Možnosti bobath konceptu při poruchách ústní motoriky
 • Dyslalie
 • Myofunkční terapie I. - terapie podle Kittel
 • Myofunkční terapie II - terapie dle Garlinera
 • Poruchy polykání
 • Význam prenatálního a skorného posnatálního období ve funkčním klinickém obraze dětského pacienta v logopedické praxi
 • Hlas
 • Orofaciální a bazální stimulace u dětí s psychomotorickým opožděném v ranném věku - Bratislava

Afaziologie A

 • Problematika sluchových vad u dětí
 • Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach - Talktools, Krakow
 • Terapie orální pozice 1, 2
 • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých
 • KUPREV - primárně preventivní program pro děti předškolního věku
 • Vývojová dysfázie
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii 
 • Klinická neurologie pro klinické logoped  
 •  Metodika odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle ABA (2022)
 • Úvod do aplikované behaviorální analýzy
 • Úvod do práce s problémových chováním dle PBS
 • Neuro-vývojová stimulace - Pohybem se učíme (2023)
 • Úvod do problematiky častých poruch příjmu potravy u dětí
 • Konkrétní postupy řešení poruch příjmu potravy u dětí
 • Pomocné artikulační znaky
 • Pokračovací kurz -Neurovývojová  stimulace NVS Pohybem se učíne (2024)

Absolvované stáže

 • Specializační odborná stáž v klinické logopedii  - foniatrická klinika Praha

 • Městská nemocnice Ostrava

 • Nemocnice u Sv. Anny V Brně

 • Soukromá klinika LOGO s.r.o. Brno


Fotogalerie

Naše ordinace


Rozvoj zrakového vnímání

Nácvik pití brčkem i s nejmenšími


Nácvik pití z kelímku

Logopedie před logopedickým zrcadlem


Logopedické hry pro nejmenší


Rozvoj jemné motoriky


Logopedie hrou- rozvíjíme slovní zásobu


Logopedická terapie u dětíObjednávky

+420 773 993 626

info@foralova.cz

logo.krenova@gmail.com

Ordinační doba

Po - 15:30 - 19:00

ÚT - Čt - 7:3é - 15:30

Pa - dle telefonické domluvy

So, Ne - zavřeno

Adresa

Klinická logopedie Mgr. Lenka Foralová

Křenová 409/52,

Brno Trnitá 602 00