Klinická logopedie

 Mgr. Lenka Foralová

Klinický logoped poskytuje diagnostiku a terapii dětem i dospělých s narušenou komunikační schopností. Specializuji se zejména na děti s vývojovou dysfázií a s dysfagii - tedy na poruchy polykání u dětí. 

Při každém setkání se řídím individuálním přístupem.